Hitel

    folyóiratok   » Hitel
  » Hitel repertórium 1935-1944  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1935. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szekfü Gyula: A nagymagyar ut

Juhász István: Hitel

Kárász Jószef: Este (regényrészlet)

I. Szemlér Ferenc: Kortárs

Guy-Charles Cros: Ofélia (Szabédi László fordítása)

Szenczei László: Metafizikus és szociológus

Wolf von Aichelburg: Stefan George és a költő erkölcsisége

Venczel József: Határnemzedék: erdélyi magyar húszévesek

Ifj. Nagy Géza: Leszámolás

Vigh Károly: Talán inkább magyart?

Heszke Béla: A mai lengyel irodalom

Camoens: Szonett (Szabédi László fordítása)

Könyvekről

1935. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: A HITEL és a közvélemény

Makkai László:Álláspont. Bevezető a HITEL világnézeti cikkeihez

Juhos László: Hetyike átka

Paul Valéry: A csend (Heszke Béla fordítása)

Flórián Tibor: A fonál elszakadhat

Kiss Jenő: Tóban tükröző szonett

Szabédi László: Gyönyörüséges hazugság. Az ismeretlen Petőfi

Vásárhelyi Z. Emil: Kolozsvár képzőművészeti élete a kiállítások tükrében

Szenczei László: Idealizmus és materiálizmus

I. Nagy Géza: Amit a román ifjúságtól várnak

Vigh Károly: Élő történelem. Az emberiség története

Nemzedék-folyóiratok : Válasz, Apolló

Könyvekről

1935. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai László: A virtuális nemzedék

Nagy Ödön: Az egyke Kalotaszegen

Bözödi György: A pásztor

Villon balladája a szerelemről (Jékely Zoltán fordítása)

Villon búcsú-balladája (Jékely Zoltán fordítása)

Szabédi László: Egy szellem martaléka. Petőfi állandó forradalma

Kéki Béla: A magyar zenetudomány eseménye: Bartók Béla könyve

Vásárhelyi Z. Emil: A fametsző Molnár C. Pál és az újklasszicizmus

Barokk művészet városunkban

Ifj. Nagy Géza: A román falumunka

Könyvekről

1935. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Juhász István: Korlátok és lehetőségek. Őszinte szó nemzedékemhez

Thurzó Gábor: Új írók: Erdélyi József

Toldalaghi Pál: Tájkép japáni modorban

Szenczei László: Az őstehetség

Venczel József: Az új intelligencia útja.

Baczó Gábor: Elhanyagolt feladatok

Molnár Albert: Több műveltséget!

Henter Kálmán: A nép orvosa: az egészségesek nevelője

V. Z. E.: Román egyházművészeti kiállítás

Thurzó Gábor: Új írók: Kodolányi János

Wolf von Aichelburg: Az erdélyi német–magyar együttműködés lehetőségeiről

Könyvekről

1935. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kéki Béla: Magyar kultúrpolitikát Erdélyben

Gróf Mikó Imre: A történeti alapok megőrzése (Idézet)

Szabédi László: Műkedvelő napszámos

Szabédi László: Rovásírás

Kiss Jenő: Párbeszéd

Thurzó Gábor: Márai Sándor és Illyés Gyula az „Új írók”-sorozatban

Venczel József: Erdélyi kultúrproblémák: 1. A 75 éves Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2. Hiány és teendő, 3. Az erdélyi magyar betű

I. Nagy Géza: Tudományos utánpótlás

I. Nagy Géza – Nagy Ödön: Pár kérdés az erdélyi magyar színjátszással kapcsolatosan

Ifj. Szemlér Ferenc: Mircea Eliade, egy nemzedék példázója

Toldalaghy Pál: Kedvesem, ébredj!

Széfeddin Sefket Bey: Elrezdülő kép

Könyvekről

1935. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Magyar önismeret

Makkai László: Közeledés vagy távolodás?

Adolf Meschendörfer: Fekete tenger; Erdélyi elégia

(m.l.): Az erdélyi szász irodalom

Thurzó Gábor: Új írók. Pap Károly

Hegyi Endre: Álom

Enyingi Sándor: Cyrano utolsó dala

Flórián Tibor: Ravasz hódító

Grigore Popa: A mai román líráról

Lucian Blaga: Tagadások (Makkai László fordítása)

G[eorge] Bacovia: Mélabú. I. Szemlér Ferenc fordítása

Tudor Arghezi: Bőség: Dsida Jenő fordítása

V. Beneş: Demian Tassy, a román pásztorének képírója

Makkai László és Venczel József: Válasz

Szemle

1936. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: Az építő Erdély [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Fazakas János: A kisebbségi jogvédelem útjai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Nagy András: A népegészségvédelem [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Aradi Zsolt: Magyar sziget [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Erdélyi szövetkezetek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vásárhelyi Z. Emil: Remete-művészek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Thurzó Gábor: A második erdélyi nemzedék költői [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Antológia (Bözödi György, Dsida Jenő, Flórian Tibor, Kiss Jenő, Koós-Kovács István, Szabédi László, I. Szemlér Ferenc, Varró Dezső versei) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1936. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

R. Szeben András: Transylvania népmozgalma [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Parádi Kálmán: A néptáplálkozás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Biró József: Nemzeti művészet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Pongrácz Kálmán: A népi és európai gondolat küzdelme a magyarságban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Művelődéspolitikai vázlat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kéki Béla: Népzenénk és a cigányzene [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: Metamorphosis Transylvaniae [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1936. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó Zoltán: A társadalomkutatás célja [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Fogarasi Géza: Románia külkereskedelme [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Zsigmond: Nemzeti hivatástudat irodalmunkban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szücs Elemér: Magyar sport Transylvániában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Padányi G. Jenő: A magyar nép építészet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Fekete János: Ügyvédek, orvosok, mérnökök adózása Transylvániában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kéki Béla: Metamorphosis Transylvaniae [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1936. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hantos László: A csehszlovákiai magyarság [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Petrovay Tibor: Kisebbségi magyar gazdaságpolitika [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Ferenc: A transzilván szabadelvűség [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Palotay Gertrud: Népi szőtteseink és varrottasaink [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Falukutatás (Kós Balázs: Egy falu mezőgazdaságának rajza; Venczel József: Néhány adat a székely kivándorlás hátteréből) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Metamorphosis Transylvaniae [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1937. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ravasz László: Az időfeletti Széchényi [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: A második kör [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Katona József: Lakásépítés Romániában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kelemen Béla: Osztály-keresztmetszet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Öt oltmenti székely község népmozgalma [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Gazdasági Tanács [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: Az első munkatábor [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Eszmék és elvek (Szenczei László: Néhány szó a liberálizmusról; I. Szemlér Ferenc: Elvek és törvények [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae (Albrecht Dezső: Transsylván Diéta; Atzél Ede: Az EGE gazdasági népnevelése; Kiss Árpád: A román ügyvéd-mozgalom; Asztalos Sándor: Az új mezőgazdasági törvény; Gyallay Pap Zsigmon: Tanulságos mult; Venczel József: A Múzeum-Egyesület lehetőségei; Nagy Ödön: A mai főiskolás ifjúság) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1937. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Mester Miklós: Nemzetiségi küzdelmek tanulsága [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Heinrich Mihály: A nép táplálkozása kalóriaértékekben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szvatkó Pál: Új szellem Szlovenszkón [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Balogh Jolán: Magyar mecénások Transylvániában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Oberding J. György: Romániai mezőgazdasági átszervezése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bözödi György: Az erdélyi színjátszás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kovács Imre: A Márciusi Front [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae (Szabédi László: Balázs Ferenc 1901–1937; Albrecht Dezső: A Magyar Párt három napja; Vita Zsigmond: A megszűnt Tanu és a reform-gondolat; Lőrinczi László: Tizennyolc pályaválasztó fiatal; Vita Sándor: Két közgyűlés [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1937. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tamási Áron: Hősökhöz, nehéz időben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: Társadalmunk átalakulása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Márton Áron: Népnevelésünk feladatai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Társadalomkutatás: Sinka József: Adatok a kolozsvári iparos és kereskedő ifjúság társadalmi viszonyainak tanulmányozásához [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bitay Pál: A falu értelmiségi rétege [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bözödi György: A Székelyföld kapujában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A Vásárhelyi Találkozó [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae (Kovács József: Koós-Kovács István (1910–1937); Petrovay Tibor: A Magyar Párt sepsiszentgyörgyi nagygyűlése; Vita Sándor: A Székelyföld iparositása) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1937. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: A Székelyföld önellátása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Juhász István: Az új értelmű román nacionálizmus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Lazányi Endre: Mit olvas a diákság [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Nemzedékváltás elvben és gyakorlatban (Venczel József: Nemzedékváltás elvben; Albrecht Dezső: Nemzedékváltás gyakorlatban) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: A Vásárhelyi Találkozó hatása; Debreczy Sándor: Pályaválasztás előtt; Vita Zsigmond: A tanárképzés a nemzetnevelés szolgálatában. – A választások eredményei. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1938. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: Falusi iskolásgyermekek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dániel Antal: A nemzedékváltás kérdései [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Románia új alkotmánya [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Nagy Andras: Egészségpolitikai vázlat [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Az új Statisztikai Évkönyv [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: Albrecht Dezső: Magyar Szövetség; Vita Sándor: Az új nemzedék közszelleme; Kéki Béla: Kováts József (1936–1937); Venczel József: Tudománymívelésünk multjának idézése; Szabó István: A Múzeum-Egyesület társadalomtudományi előadásai; A. D . : Vegyesházasságok Transylvaniában; Bethlen János; A néma bál; Özv. Ady Lőrincné végrendelete. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1938. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Ravasz László: A zsidókérdés Magyarországon [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Zsigmond: Középiskolai nevelésünk [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kiss Jenő: Dsida Jenő emlékezete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Fodor Pál: A székely közbirtokosságok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Domokos Pál Péter: A magyar népzene [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Nonn György: Telepes község a határmentén [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kéki Béla: Írás és nemzedék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dávid László: Városunk főiskoláinak magyar hallgatói [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: A transylván magyar társadalomkutatás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: Szenczei László: Világnézeti túlbuzgóság? Vita Sándor: Kötelező falumunka; Venczel József: Bözödi György társadalomkutató műve; Csíki Ferenc: Arányszám és érték; V. J . : Okos pályaválasztás; Méltó keretek között... [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1938. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: A román kisebbségi statútum [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Incze Lajos: Parajd község és népe [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Ferenc: A patriarchalizmus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Debreczy Sándor: Irodalmi műveltségünk néhány kérdése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: A szudétanémetek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dániel Antal: Egy évvel a Vásárhelyi Találkozó után [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: Albrecht Dezső: Újból: a Magyar Szövetség; Juhász István: A közösségi élet erkölcstana; A Vásárhelyi Találkozó és a Keleti Ujság; Kéki Béla: 1938. Egyedül vagyunk; Tamási Áron: A magyar sajtó magatartása. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1938. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Őfelsége II. Károly újévi szózata [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Nagy Ödön: Szórvány és beolvadás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

K. Kovács László: A finn néprajzi mozgalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hallósy István: Szervezhető-e a magyarság? [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság számadatai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Illyés Elemér: Egyke helyett kivándorlás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: Márton Áron; Albrecht Dezső: Időszerű kérdések; Dániel István: Új magyar művelődés; Teleki Ádám: Az elhanyagolt népkönyvtárügy; Nagy András: Népegészségügy. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tárgymutató 1936–1938 [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1939. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Tamási Áron: Készülődés húsvét ünnepére [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Sáry István: A romániai szövetkezeti mozgalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Zsigmond: A nép hagyományvilága és nevelésügyünk [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Manyák Ernő: Adatok Ditró népegészségügyéhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Népközösség (Albrecht Dezső: Új helyzetben; Vita Sándor: Gazdaságpolitikánk lehetőségei; Venczel József: Művelődéspolitikai terv) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae (Bereczky Sándor: „Mi mindig mindenről elkésünk"; Juhász István: Népi műveltségünk és az ifjúság; Albrecht Dezső: Szülőföldem – Tamási Áron új könyve; Csiki Ferenc: A magyar munkáskérdés) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Román és németnyelvű összefoglalás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1939. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Györffy István: Az új magyar művelődés alapjai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Incze Lajos: Korondi fazék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó Zoltán: Zrinyi magyarsága [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Sáry István: Diákszövetkezeti mozgalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Juhász István: Az erdélyi fejedelemség társadalmi tényezői [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Parádi Ferenc: Népkönyvtáraink helyzete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae (Venczel József: Pro domo; Padányi Gulyás Jenő: A magyar paraszt három arca; Albrecht Dezső: Józseffalva; Kese Attila: Népközösség és társadalomnevevelés; Szücs Elemér: N. T. K; V. S.: A magyar bankkérdés) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Román és németnyelvű összefoglalás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1939. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Nemzedéki vallomás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Oberding J. György: A vándorló bukovinai magyarok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Debreczy Sándor: Népművelődésünk nehány kérdése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Erdély mezőgazdaságának helyzetképe [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Csík népe és népesedési viszonyai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: ("A nagy időkhöz nagy nemzedék kell" – Márton Áron püspök beszéde; Három közgyűlés; Juhász István: Magyar észjárás, magyar műveltség) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1939. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: A szellem kötelessége [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Oberding J. György: A bukovinai magyar népcsalád [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vincze Lajos: Síter község énekkultúrája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csiky János: A gyergyói nép táplálkozása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Eszmék és elvek (Venczel József: Az eltorzított nemzedék-fogalom; Incze Lajos: „Földmíves- és munkásosztályunk"; Bereczky Sándor: Táj- és népkutatás) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae (Nagy Ödön: Györffy István 1884–1939; Jancsó Elemér: A hatvanéves Móricz Zsigmond és Szabó Dezső; Tamási Áron: Jelünk, a háromágú csillag; Üzlet és szellem; Venczel József: Nem vádak, hanem egészséges ötletek) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Román és németnyelvű összefoglalás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hitel tartalomjegyzék 1939 [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1940. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Zrinyi Miklós: Elmélkedések Mátyás királyról [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Biró József: Az erdélyi magyar műemlékpolitika [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Dr. Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Zsigmond: A magyarság kérdései nevelésünkben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Metamorphosis Transylvaniae: De. Erőss Alfréd: A lélek püspöke; Albrecht Dezső: Európa hanyatlása? Vita Sándor: Magyarságunk megoszlása ellen; V. S. A budapesti Sol-klub emlékkönyve; Székely Márton: Intő közgyűlési példa; A. D.: Nyirő József – ponyván) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Román és németnyelvű összefoglalás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1940–41. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

A Hitel [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Juhász István: A Kelet Népe [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

P. Incze Lajos: Székelyföld az országépítésben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tonk Emil: Csecsemőhalandóság Erdélyben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai László: A magyarországi román társadalomfejlődés [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Erdélyi politika [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: Az erdélyi tudománypolitika kérdéséhez [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Eszmék és elvek (P. Incze Lajos: Változatok székely kesergőkre) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Zathureczky Gyula: Metamorphosis Transylvaniae [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1940–41. 3–4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Reményik Sándor: Nemzetpolitikai gondolatok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kovrig Béla: Széchenyi szelleme [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ottlik László: Szent István birodalma az új Európában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Erdély és az erdélyi román földreform [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

P. Incze Lajos: Egy telepítés tanulságai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Molter Péter: Falukutatés Bálványosváralján [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar iránytű (Albrecht Dezső: Magyarság a változásban; Tamási Áron: A magyar szellem küzködéseiről) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Metamorphosis Transylvaniae [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Németnyelvű összefoglalás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Összesített tartalomjegyzék [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Tartalom-mutató [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A Hitel szerkesztői: Magyarok vagyunk [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bárdossy László: Teleki Pál Széchenyi nyomdokában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Korszerű magyarság [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: A székely népfelesleg [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó István: Az asszimiláció a magyarság történetében [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Bocskai István végrendeletéből; Csallóközi földbirtokpolitika; Gazdasági kitartottak; Magyarság és nemzetiségek; Herre Paul az új európai rendről; Az új Goncourt-díjas író és a francia átalakulás; Magyarország tehetségtérképe) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Makkai László: Népiségtörténet) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tucci Giuseppe: Kőrösi Csoma Sándor [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Zathureczky Gyula: Magyar politika Európában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tamás Lajos: A román nép és nyelv kialakulása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kiss Jenő: Szekták a magyar irodalomban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Martonyi János: Közigazgatásunk reformja [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Tessedik Sámuel, a magyar önismeret úttörője; Magyarok és románok Máramarosban; Francia író a németekről; Magyar szellemi decentralizáció; Magyarország népmozgalma 1941-ben) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Entz Géza: Mai művészetünk irodalma) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai Sándor: Szellemi vezetés [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó T. Attila: A románok újabbkori erdélyi betelepülése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Gyula: A magyar őstörténelem régészetéről [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó István: A kolozsvári színjátszás mai kérdései [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ifj. Boér Elek: Nagy tér-gazdaság [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Bethlen Miklós az olvasás hasznáról; Román szerep Európában; Erdélyi drámairodalom a Nemzeti Színházban; Az E.M.E. ötven éve) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Könyvnapok – 1942.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Jakó Zsigmond: A magyarság életrajza [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ottlik László: „Pax britannica" [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Erdei Ferenc: Parasztságunk legújabb alakulása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai László: Északerdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő: Gyulai Pál a magyar-román viszonyról 1851-ben; Földbirtokpolitika és magántulajdon; Országos példa: az E.M.G.E.; »Március«) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Gouth Kálmán: Magyar középkor) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ullein-Reviczky Antal: Az olasz-magyar barátság századokon át [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csizmadia Andor: Társadalompolitika a háborúban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Zathureczky Gyula: A magyar szellem forradalma [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Malán Mihály: A szláv veszedelem [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kiss Jenő: Mégegyszer az irodalmi szektákról [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Mocsáry Lajos az erdélyi társadalomról 1855-ben; Kazinczy és a románok; Urambátyám országa; Gróf Knyphausen romániai útirajza; Birtokmegoszlás Erdélyben) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (László Dezső: A legújabb Széchenyi-irodalom) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

vitéz nagybányai Horthy István [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tavaszy Sándor: Az új magyar gondolkozásmód követelményei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Féja Géza: Móricz Zsigmond útja [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Paku Imre: A magyar művelődés táji megosztása [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tangl Harald: A korszerű néptáplálkozás irányelvei [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Gyula: A Kárpátmedence népvándorláskori kereskedelme [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Wesselényi Miklós az alkotmány megújításának két útjáról; Franco Vellani Dionisi; A Győrffy István-kollégium; Román élet nyolcvan évvel ezelőtt; Az iskolaszövetkezetek) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Magyar írók Erdélyről) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Benda Kálmán: Bethlen Miklós kancellár [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai László: A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bónis György: Magyar törvény – magyar lélek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Entz Géza: Szász író Erdély történelméről [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (II. Rákóczii Ferenc emlékezései szabadságharcának megindulásáról; Nehány szó a katonai döntésről–A francia-angol viszony Luchaire könyvében; Háború és népszaporodás) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Szabó István: Az európai sorskérdés német megfogalmazása) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 8. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Kormányzó és kormányzóhelyettes [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Zathureczky Gyula: A magyar nemzetiségi politika [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Balogh Jolán: Kolozsvár régi lakói [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kniezsa István: A román őshaza kérdése és a román nyelvatlasz [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Káli Nagy Lázár emlékezései a kolozsvári színjátszás hőskorára; A nemzetiségi kérdés a képviselőházban; Háborús áralakulás Magyarországon; Primorság és címkórság; A mai Spanyolország Lyautey útinaplójában; Román kultúrélet a magyar Erdélyben; Három könyv a magyar faluról) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (vitéz Rajty Tivadar: Munkabér-rendszerek) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1942. 9. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tamási Áron: Divatos népiség [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Gagybátori E. László: Kodály Zoltán és kórusai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ottlik György: Európa legnyugatibb országa [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Gyula: A honfoglaló magyarság lelkialkatáról [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Gáldi László: Kolozsvár és a magyar-román művelődési kapcsolatok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Kazinczy Erdélyi Leveleiből; A mult négy oszlopa; Erdélyi román utazó a multszázadi Magyarországról; A Székelyföld anya- és csecsemővédelmének kérdése) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Heszke Béla: Mai háborús regények) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Tartalom-mutató [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csizmadia Andor: Az új olasz testületi állam [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Venczel József: Tallózás az erdélyi földreform román irodalmában [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bakk Péter: Népoktatásunk mai kérdései [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Biró József: Erdély műemlékeinek sorsa a belvederei döntés után [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Újfalvi Sándor emlékiratai a primorokról; Egyetemi ifjúságunk útja; Vojnovich Géza illetékessége) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Szabó István: A háborús Berlin szellemi élete) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bárdossy László: Két világ között [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Zathureczky Gyula: Erdélyi szászok és magyarok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Réthy Andor: A „Termés" és írói köre [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Palotás Zoltán: A geopolitika mint államtudomány [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Kemény Zsigmond az erdélyi közéletről; A Renner-terv; A magyar népesedés kérdései; Kolozsvári hivatás) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (I. Tóth Zoltán: Román vonatkozású magyar történeti irodalom) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Albrecht Dezső: Magyar hivatás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Deér József: Állam és nemzetiség a régi Magyarországon [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: Hatalom és erkölcs [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Oberding József György: A bánsági telepítések rövid története [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Zrínyi Miklós Mátyás királyról ; »Két világ között«; Az európai kereszténység megújhodása; Nemzetiségi középiskoláink; Kolozsvár 1942. évi népmozgalma; Néhány elvi és gyakorlati szempont az iskolánkívüli népműveléshez; A Hitel felolvasó-estjei) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Marosi Péter: A nemzetnevelés kérdése folyóiratainkban) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mályusz Elemér: Mátyás király [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai Sándor: A magyar otthon [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szakács Gusztáv: A Nemzeti Önállósítási Alap Erdélyben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hankiss János: Magyar magatartás az irodalom tükrében [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csortán Márton: A kolozsvári Tizes Szervezet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Bisztray Károly az erdélyi unió előzményeiről; Teleki Pál öröksége; Az EMKE népművelő munkája; Új székely kongresszust!; Német tudós könyve a francia népmozgalomról) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (László Gyula: A kolozsvári műcsarnok és az élő erdélyi képzőművészet szemléje) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csekey István: Alkotmány és alkotmányfejlesztés [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mályusz Elemér: A magyarság a középkori Erdélyben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vita Sándor: Balkáni kérdések [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Barát Jenő: Magyarország népmozgalma 1942-ben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Jakab Elek az erdélyi unióról; A kolozsvári egyetemi ifjúság finn kiállítása; A Pásztortűz szerkesztőjének felelőssége; Jelek és változások) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Szöllősy András: Magyar zeneírás) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Martonyi János: Új magyar közigazgatás felé [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Pukánszky Béla: Szászok a magyarság és a románság közt [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Aldobolyi Nagy Miklós: Magyarok a Kis-Szamos mellékén [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ifj. Boér Elek: Az arany és a kliring harca [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Száznegyvenéves vers Erdély állapotáról; A németek Erdély gazdasági életében; Magyarország a Duna térségében; Vérbajmegbetegedések a Székelyföldön) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Szabédi László: Vita a magyar jelképrendszer körül) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Tartalom-mutató [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

A hetvenötéves Horthy Miklós [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Téchy Olivér: Széchenyi hatása a magyar hiteljogra [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csizmadia Andor: Tisztviselő és közönség [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Salamon Sándor: A románság képe a magyar irodalomban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

R. Jónás Magda: A létfenntartás költsége és a drágulás [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Göttfy Borbála emlékirata a Hóra-lázadás kitöréséről; Az országgyűlés elnapolása közjogi megvilágításban; Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet dési közgyűlése; Demaison az európai válság értelméről; Román művelődési ünnepélyek Északerdélyben) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Kéki Béla: Kolozsvár színházi és zenei élete) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 8. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikecs László: Magyar nevek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vájlok Sándor: Beneš külpolitikája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hantos László: Változások a magyar nemzetgazdaságban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Polónyi Nóra: A román propaganda hatása Nyugateurópa közvéleményére [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Az olasz változások; Dél-Erdély irodalmi és művészeti élete; A Beveridge-terv) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Szabó Endre: Középeurópa és a pánszlávizmus) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 9. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tamási Áron: Kérdés és felelet [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Erőss Alfréd: Mítosz, vallás és irodalom [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ruzitska Lajos: Erdélyi vasutak [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Teleki Béla beszéde a magyar reformról; Az EME besztercei vándorgyűlése; Számadás a balatonszárszói konferenciáról) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Makkai László: Román történetírás a két világháború között, I.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 10. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bárdossy László: A váradi egyezség [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Pongrácz Kálmán: Az első cseh emigráció és a magyar kérdés [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Makkai János: A politikai boldogság-rendszerek [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Angolszász hadicélok a két világháborúban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Jánosfalvi Sándor István a székelyek csalárd jobbágyosításáról; A magyarság egységének problémája; Filmpolitikai szempontok) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Makkai László: Román történetírás a két világháború között, II.) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 11. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Miles Transsylvanicus: A román lelkiség alakulása a bécsi döntés óta [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Vakár Tibor: Az új kolozsvári városháza [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Juhász István: Délerdélyi iskoláink és a románság [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csizmadia Andor: Szociális város – szociális Kolozsvár [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Apor Péter az erdélyiek régi nyájasságáról; Az erdélyiség, változatai és újabb kérdései; A népiség válsága; Tisztasági vizsgálatok két városban) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Erdély – újságíró-szemmel) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1943. 12. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csekey István: A százéves „Szózat" és a külföld [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Hungarus Viator: Spanyolország és Erdély [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Gouth Kálmán: A nem-magyar népelemek helyzete középkori társadalmunkban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Lakatos István: Liszt Ferenc Erdélyben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: A magyar országgyűlés [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Hogyan vívta meg Báthory István Velikie Luki várát 1580-ban? – Gyulai Pál emlékiratából; Vendek a Muravidéken; Az osztrák „divide et impera”-politika román megvilágításban) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Entz Géza: A Barabás Miklós-Céh kiállítása Kolozsvárt) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 1. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

László Dezső: A képviselőház és Erdély [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ifj. Takácsy Miklós: Külföldi könyvek a románokról [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Csizmadia Andor: A mi alkotmányunk [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kiss Jenő: Forrongás katolikus szellemi életünkben [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szabó István: A magyarság híre külföldön [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Entz Géza: Erdélyi kastélyok; Nagy Elek: Román uralom Odesszában; Folyóiratszemle) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 2. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Jékely Zoltán: Emlékeztetés Adyra [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tinódi Gábor: A délerdélyi magyarság szellemi élete [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

I. Tóth Zoltán: Cotorea Gerontius és az erdélyi román nemzeti öntudat ébredése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Aldobolyi Nagy Miklós: Örmény Szamosújvár – magyar Szamosújvár [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Zathureczky Gyula: Politikai irodalmunk három új műve) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Pázmány Péter két levele Bethlen Gáborhoz; Finnország, a válaszúton álló kisállam; A vidék érvényesülése) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 3. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bodor György: Kossuth [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Jakab Antal: Az orosz élet – szovjet írók szemével [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Eötvös és Deák nemzetiségi politikája [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Kállay Ernő: Magyar-román vegyesházasságok [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Incze Andor: A magyar földrajz huszonkét éve; Entz Géza: A székelyföldi ösztöndíjas festők kiállítása) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Kossuth Lajos irataiból; A sztalini külpolitika; Százéves az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 4. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikecs László: A magyarság és szomszédai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Lévay Endre: Három arc a horvát irodalomból [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Horváth Jenő: A politikai nevelésről [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Wellmann Imre: Parasztnépünk multjának feltárása) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Albrecht Dezső: Merjünk magyarok lenni; A veszprémi országgyűlés meghívó levele 1531-ben) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 5. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bözödi György: A székely társadalom 1848-ban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Schneller Károly: Kalotaszeg népesedési problémái I. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Barta István: Idegen nyelvű magyar folyóiratok; Wellmann Imre: Parasztnépünk multjának feltárása) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Vita Sándor: Az egység körül; Kemény Zsigmond írásaiból) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 6. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Mikó Imre: Wesselényi Szózata [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Bónis György: A történeti alkotmány [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Schneller Károly: Kalotaszeg népesedési problémái II. [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Salamon Sándor: Lázadás a civilizáció ellen) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Zathureczky Gyula: Pártpolitikai küzdelmek) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

1944. 7. szám [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Borító [kétrétegű pdf]

Beköszöntő [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Tárkány Szücs Ernő: Erdély öröklési jogszokásai [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Ruisz Rezső: Ipar és kereskedelem az erdélyi városokban [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Jeney Endre: Népi erőink megőrzése [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Domokos Sámuel: A pesti Luceafărul írói köre [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Szemle (Salamon Sándor: A haladás mítosza) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

Magyar Figyelő (Gr. Széchenyi István: A nemzeti jövő gondja) [egyrétegű pdf] [kétrétegű pdf]

 
 
kapcsolódók
» a folyóiratról
» Hitel repertórium 1935-1944
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék